Michal Vašečka

Program Director  |  Bratislava Policy Institute    

About

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. (1972) je sociológ, študoval na Masarykovej Univerzite (Mgr.-1995; PhD.-2004).

Profesionálne sa zameriava na etnické a migračné štúdiá, otázky populizmu, extrémizmu a fungovania občianskej spoločnosti.

Je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, zároveň od roku 2015 pôsobí na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave od roku 2018 ako prodekan pre vedu a výskum.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Produktoví partneri:

Etarget Slido Strossle Zoznam regióny

Obsahoví partneri:

Asociácia moderných benefitov EuroAWK Ponyhouse