Miroslav Švec

Partner  |  TheMarketers.biz    

About

Miro Švec začal svoju profesnú dráhu v oblasti výskumu v spoločnosti MMO (neskôr GfK Slovakia, DICIO a DICIO marketing).

 

V súčasnosti pôsobí ako kurátor portálu marketeris.sk a zaoberá sa NEUROmarketingom, NEURObrandingom a štúdiom stavu mysle.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Produktoví partneri:

Etarget Slido Strossle Zoznam regióny

Obsahoví partneri:

Asociácia moderných benefitov EuroAWK Ponyhouse