Milka Podmajerská

 |  Freelance    

About

Pôsobila ako tlačová tajomníčka na jednom z miestnych úradov v Bratislave a hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja. Viedla predvolebné kampane na starostu mestskej časti a predsedu kraja, zúčastnila sa aj volebných kampaní politických strán.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Produktoví partneri:

Etarget Slido Strossle Zoznam regióny

Obsahoví partneri:

Asociácia moderných benefitov EuroAWK Ponyhouse