Martin Slosiarik

Riaditeľ  |  Focus    

About

Martin Slosiarik (1976) vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už takmer 25 rokov sa vo výskumnej spoločnosti FOCUS venuje výskumu verejnej mienky. Od roku 2011 vedie spoločnosť ako riaditeľ.

Počas svojej kariéry riadil stovky projektov pre domácich aj zahraničných klientov. Spolupracoval na projektoch ako Eurobarometer pre Európsku komisiu,  World Poll pre Gallup, Inc., European Working Conditions Surveys pre Eurofound,  výskumoch o diskriminácii pre European Union Agency for Fundamental Rights, kontinuálnych výskumoch pre Medzinárodný republikánsky inštitút, Národný demokratický inštitút, exit polloch pre celonárodné TV stanice a mnohých ďalších projektoch. Dlhodobo sa venuje výskumu volebného správania na národnej aj lokálnej úrovni.

Počas svojej kariéry spolupracoval s viacerými zahraničnými poradenskými spoločnosťami zameranými na politické kampane.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Produktoví partneri:

Etarget Slido Strossle Zoznam regióny

Obsahoví partneri:

Asociácia moderných benefitov EuroAWK Ponyhouse