Gabriel Tóth

CEO  |  Katedra Komunikácie    

About

Absolvent politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rovnakej katedre získal aj doktorát (PhD.) z politickej komunikácie so špecializáciou na online a sociálne siete. Dodnes na fakulte učí a je externým členom katedry politológie.

10 rokov pôosbil na komunikačných oddeleniach veľkých korporácii a absolvoval viacero zahraničných stáží a kurzov, napríklad na Georgetown University vo Washingtone.

Od roku 2020 pôsobío ako CEO PR a digitálnej agentúry Katedra Komunikácie.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Produktoví partneri:

Etarget Slido Strossle Zoznam regióny

Obsahoví partneri:

Asociácia moderných benefitov EuroAWK Ponyhouse