Magda Nenycz-Thiel

Industry Growth Professor  |  Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science    

About

 

Magda Nenycz-Thiel je profesorkou výskumu a bola prvou predsedníčkou inštitútu financovanou z Mars, Inc. Magda spolu s výskumným tímom bola priekopníkom výskumu rastu kategórie v inštitúte a zameriava sa na aplikáciu objavov na zlepšenie spôsobov, akými sa investujú do rastu. Je zakladateľkou a vedúcou iniciatívy Industry Growth Initiative.

Hlavnými oblasťami výskumu Magdy sú rast kategórií, fyzická dostupnosť, privátne značky, správa portfólia, elektronický obchod a inovácie. Je autorkou dvoch kapitol v knihe Ako rastú značky, časť 2, „Budovanie fyzickej dostupnosti“ a „Nakupovanie online – je to iné?“ a kapitola Lepšie zdravie značky „A čo fyzická dostupnosť?“.

Organizátor:

TheMarketers.biz

Hlavní partneri:

GALTON Brands SPP Tatra banka

Partneri:

lj studio TV Markíza Ponyhouse PS:Digital Slido

Produktoví partneri:

Hurricane Víno Matyšák Plzeňský Prazdroj VNET

Mediálni partneri:

Ecommerce Bridge Marketeris SITA

Odborný garant:

Odborný garant