Ivana Zelizňáková

Head of Marketing  |  SPP    

About

Mgr. Ivana Zelizňáková vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave.

Začínala ako novinárka, absolvovala odborné stáže vo Francúzsku a v Portugalsku. V Portugalsku aj dlhodobo žila, odkiaľ prispievala do Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu a písala príspevky pre publicistický magazín „Štúdio svet“. Bola vedúcou vydania Televíznych novín v Markíze, no napokon ju zlákala energetika. Najskôr pracovala v SPP – distribúcia ako jej vôbec prvá manažérka pre komunikáciu, odtiaľ neskôr prešla do SPP,  kde bola členkou predstavenstva.

Od septembra 2020 pôsobí ako riaditeľka odboru marketingu SPP. Popri tom dokončuje MBA štúdium na Cambridge Business School v Prahe so zameraním na  strategický manažment a leadership. Úspechy jej práce boli ocenené Strieborným klincom v spolupráci s agentúrou Istropolitana OGILVY za vianočnú reklamu v roku 2020 Čistá pieseň, ktorá sa vzápätí stala jednou z najžiadanejších vianočných skladieb, ako aj Striebornou EFFIE 2022 za koncept Čistá energia

Organizátor:

TheMarketers.biz

Hlavní partneri:

GALTON Brands SPP Tatra banka

Partneri:

lj studio TV Markíza Ponyhouse PS:Digital Slido

Produktoví partneri:

Hurricane Víno Matyšák Plzeňský Prazdroj VNET

Mediálni partneri:

Ecommerce Bridge Marketeris SITA

Odborný garant:

Odborný garant